Maatregelen in Flevoland en Gelderland om elektriciteitsnet te ontlasten met behulp van gasgeneratoren

Gepubliceerd op 10/07/2024 14:00 in Economie

Netbeheerders en provinciebesturen in Flevoland en Gelderland hebben aangekondigd dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Deze maatregelen omvatten het gebruik van gasgeneratoren om lokaal elektriciteit op te wekken en het verduurzamen van bestaande woningen met warmtenetten of hybride-warmtepompen die ook op gas kunnen draaien.

De capaciteitsproblemen in deze provincies zijn het gevolg van aftakkingen van hetzelfde hoogspanningsnet van landelijk netbeheerder Tennet. Tot 2029 zullen grootverbruikers van elektriciteit te maken krijgen met wachtlijsten voor zware elektriciteitsaansluitingen. Als er geen extra maatregelen worden genomen, kunnen vanaf 2026 ook problemen ontstaan bij woonhuizen door een tekort aan stroom.

De gasgeneratoren zullen fungeren als buffer tussen nieuwe woonwijken en het elektriciteitsnet. Ze zullen extra stroom leveren wanneer het net dit niet aankan, waardoor nieuwe huizen tijdig van stroom kunnen worden voorzien. In bestaande woningen zal worden afgezien van volledig elektrische warmtepompen en zullen hybride warmtepompen geïnstalleerd worden die ook op gas kunnen draaien.

Daarnaast zijn er al maatregelen getroffen zoals beperkingen op het opladen van elektrische auto's tijdens de avondspits en het terugdraaien van de verplichting voor hybride warmtepompen door het nieuwe kabinet. Deze maatregelen zijn nodig om de overgang van gas naar elektriciteit soepeler te laten verlopen en te voorkomen dat Nederland volledig afhankelijk wordt van de import van gas.

Lees meer nieuws in economie