Schulden bij Nederlandse bedrijven gedaald ondanks coronacrisis en energiecrisis

Gepubliceerd op 11/06/2024 04:00 in Economie

Uit een analyse van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de schulden bij Nederlandse bedrijven de afgelopen jaren zijn afgenomen, ondanks de coronacrisis en energiecrisis. Deze daling wordt voornamelijk toegeschreven aan een toename in winsten en de moeilijkheid voor bedrijven om leningen te verkrijgen bij banken.

De strengere regelgeving voor banken sinds de kredietcrisis heeft ervoor gezorgd dat banken minder geneigd zijn om leningen te verstrekken, vooral leningen tot 1 miljoen euro. Hierdoor hebben bedrijven minder schulden, wat hen beter in staat stelt om tegenslagen op te vangen. Echter, het CPB wijst erop dat leningen ook een manier zijn om te investeren en productiever te worden als bedrijf, en dat een te lage leningenaanvraag de economische groei kan belemmeren.

De groep ondernemers met problematische schulden is sinds de kredietcrisis afgenomen van 6 procent in 2011 naar 3 procent in 2022. Voornamelijk kleine, jonge bedrijven worden getroffen, waarbij 14 procent van de coronabelastingschuld bij deze groep ligt. Desondanks vormen deze problematische schulden geen groot gevaar voor de Nederlandse economie vanwege hun beperkte omvang.

Het aantal faillissementen is de afgelopen jaren gedaald, met uitzondering van een stijging vorig jaar die nog niet op het niveau van voor corona ligt. In vergelijking met andere Europese landen hebben Nederlandse bedrijven hogere schulden, terwijl de schulden van Nederlandse huishoudens ook zijn afgenomen.

Het CPB waarschuwt echter voor geopolitieke spanningen die de Nederlandse economie kunnen beïnvloeden, zoals handelsoorlogen en onzekerheid die investeringen remmen. Ondanks de afkoeling van de economie door verminderde uitgaven en investeringen, heeft Nederland de coronacrisis en energiecrisis goed doorstaan.

De rente is sinds de zomer van 2022 snel gestegen, maar dit heeft geen problemen veroorzaakt voor de financiële stabiliteit in Nederland. De Europese Centrale Bank heeft onlangs de rente verlaagd en het CPB verwacht dat deze op lange termijn zal terugkeren naar historisch lage niveaus, hoewel investeerders meer risico's zullen moeten nemen.

Lees meer nieuws in economie