Adviesorgaan waarschuwt voor mogelijke negatieve gevolgen van Wet betaalbare huur

Gepubliceerd op 20/11/2023 12:05 in Economie

De Wet betaalbare huur, die ervoor moet zorgen dat huurprijzen in de particuliere sector beperkt worden, kan mogelijk leiden tot een afname van het aantal betaalbare huurwoningen. Dit blijkt uit een advies van de Raad van State, een onafhankelijk adviseur van de overheid. De wet moet volgend jaar van kracht worden, maar de Raad van State twijfelt of deze daadwerkelijk zal leiden tot voldoende betaalbare huurwoningen.

Volgens de Raad van State brengt de nieuwe wet een heel pakket aan maatregelen met zich mee voor verhuurders, waarvan maximale huurprijzen slechts een onderdeel zijn. Zo zullen verhuurders ook meer vermogensbelasting moeten betalen. Dit kan ervoor zorgen dat verhuurders minder rendement behalen en hun huizen zullen verkopen. Commercieel vastgoedadviseur CBRE meldt dat deze trend nu al zichtbaar is, met name in steden als Almere, Amersfoort en Zaanstad. Het rapport schat dat er per kwartaal 1300 huurwoningen verdwijnen, en dit aantal kan in de komende jaren oplopen tot tienduizenden huizen.

Op de korte termijn verwacht de Raad van State dat de huurprijzen in de particuliere sector daadwerkelijk zullen dalen door de nieuwe wet. Echter, er kunnen ook negatieve gevolgen zijn op de langere termijn, zowel voor de samenleving als voor de economie. Het adviesorgaan waarschuwt dat de problemen die nu spelen bij de sociale huur ook kunnen verschuiven naar de middenhuur, met bijvoorbeeld scheefwonen en lange wachtlijsten als mogelijke gevolgen. Dit kan er weer voor zorgen dat mensen minder snel kunnen verhuizen wanneer zij bijvoorbeeld een baan op een andere locatie krijgen.

Daarnaast vindt de Raad van State dat de overheid zich te veel bemoeit met het eigendomsrecht van verhuurders en investeerders. Het is daarom van groot belang dat het voorstel nogmaals wordt bekeken op de gevolgen voor het volkshuisvestingsbeleid als geheel, alvorens het aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Het adviesorgaan adviseert demissionair minister De Jonge voor Wonen om het voorstel op enkele punten aan te passen voordat verdere stappen worden genomen.

Het is dus nog maar de vraag of de Wet betaalbare huur daadwerkelijk zal bijdragen aan het vergroten van het aanbod betaalbare huurwoningen. De Raad van State heeft haar twijfels en wijst op mogelijke nadelige gevolgen voor zowel de samenleving als de economie. Het is van belang dat het voorstel nader wordt onderzocht voordat verdere besluiten worden genomen.

Lees meer nieuws in economie