Personeelstekort bij UWV leidt tot meer arbeidsongeschikte 60-plussers

Gepubliceerd op 28/02/2024 21:00 in Binnenland

Door personeelstekorten bij het UWV worden steeds meer 60-plussers arbeidsongeschikt verklaard, terwijl sommigen van hen nog zouden kunnen werken. Werkgevers en arbeidsdeskundigen maken zich zorgen, gezien het aanwezige aantal van ruim 400.000 vacatures.

Het UWV kampt al jaren met een tekort aan keuringsartsen, waardoor vanaf oktober 2022 besloten werd dat 60-plussers die twee jaar in de ziektewet zitten automatisch voor 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt worden verklaard. Dit resulteerde tot en met december 2023 in ruim 13.000 mensen die een WIA-uitkering ontvingen.

Verschillende partijen tonen hun onvrede over dit beleid. Werkgevers zoals Minke Jansma van vervoersbedrijf Transdev benadrukken dat er een arbeidspotentieel verloren gaat, terwijl arbeidsdeskundige Michiel Slot het moeilijk vindt om het UWV-beleid te rechtvaardigen.

Het hoge percentage van 89 procent 60-plussers dat vorig jaar een WIA-uitkering kreeg, wordt als een verkapte VUT-regeling gezien. Dit kost de staat zo'n 113 miljoen euro. Hoewel het UWV benadrukt dat deze groep niet is afgeschreven, heerst er toch gevoelens van ongelijkheid en afwijzing onder sommige betrokkenen.

De regeling voor 60-plussers eindigt dit jaar, waarbij de vraag blijft of deze wordt verlengd. Morgen wordt het advies van de Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel verwacht, met aanbevelingen ter verbetering van het huidige stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het UWV staat voor de uitdaging om het keuringsproces van 60-plussers weer op te pakken, gezien het huidige tekort aan keuringsartsen en de verwachte pensionering van 75 artsen in de komende jaren.

Lees meer nieuws in binnenland