Meer dan de helft van daders seksuele uitbuiting jonger dan 25 jaar

Gepubliceerd op 28/02/2024 11:00 in Binnenland

Uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen blijkt dat meer dan de helft van de daders van seksuele uitbuiting jonger is dan 25 jaar wanneer zij voor het eerst betrokken raken bij mensenhandel. Dit is de eerste keer dat de Nationaal Rapporteur onderzoek heeft gedaan naar de achtergrond van daders van seksuele uitbuiting in Nederland.

Van de onderzochte groep is 52 procent jonger dan 25 jaar en een kwart van de daders pleegt herhaaldelijk deze misdaden. Deze daders komen vaak uit een onstabiele gezinssituatie, hebben vroegtijdig hun school verlaten en bevinden zich in een criminele omgeving. Bijna 90 procent van hen heeft minimaal één criminele ouder, broer, zus of (ex-)partner.

Volgens Nationaal Rapporteur Conny Rijken zijn deze risicofactoren in extreem hoge mate aanwezig bij deze groep daders. De onderzoekers hebben gekeken naar de criminele carrière, achtergronden en omgeving van 630 daders van seksuele uitbuiting en deze vergeleken met daders van andere criminaliteit en niet-criminelen.

Opvallend is dat er niet één type dader aan te wijzen valt. Er is een atypische dader die wat ouder is en vaak vrouwelijk. Jaarlijks zijn er naar schatting 5000 mensen slachtoffer van mensenhandel in Nederland, maar slechts enkele gevallen worden gemeld bij instanties en organisaties.

Lees meer nieuws in binnenland